2015 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2015 m. audituotos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

įskaitant nebūtinąsias ir be nepaskirstomų sąnaudų

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 141.190    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 141.190    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     117.122
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 2.516.290    
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 185.840 91.902  
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 8.134 8.918  
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur      
8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 410.415 193.334 3.813
9. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 299.314 368.996 26.683
10. Personalo sąnaudos Eur 847.854 374.840 70.392
11. Mokesčių sąnaudos Eur 47.802 33.366 929
12. Finansinės sąnaudos Eur 36.519 32.598 179
13. Administracinės sąnaudos Eur 58.250 11.979 2.298
14. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 5.163 1.077 49.739
15. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
16. Kitos paskirstomos sąnaudos Eur 196.881 4.624 7.829
17. Iš viso Eur 4.612.462 1.121.634 161.862
Paskutinį kartą redaguota: 2017 - 05 - 18

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201