Notice: Undefined index: /gamtosauginiai-siekiai.html in /home/mstlt/public_html/index.php on line 51
Gamtosauginiai siekiai - Mažeikių šilumos tinklai

Gamtosauginiai siekiai

 
APLINKOSAUGA
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. T-Š.4-4/2014, Viekšnių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. TL-Š.4-14/2015, Reivyčių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. TL-Š.4-13/2015, rezervinė (ligoninės) katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. TL-Š. 4-15/2015.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai” vadovybė, siekdama nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumo lygį bendrovėje, prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:  
- vykdyti veiklą, laikantis LR aplinkos apsaugos įstatymais ir normatyviniais dokumentai;
 - taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius; 
 - sprendžiant apsaugos problemas pirmenybę teikti taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) priemonėms;  
- skirti reikalingus resursus patvirtintiems aplinkos apsaugos planams įgyvendinti; 
 - kilti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją aplinkos apsaugos srityje.   
2016 metus lyginant su 2017 metais, Mažeikių katilinėje deginant kurą išmestų teršalų kiekiai buvo mažesni. Tam įtakos turėjo šilumos gamybai naudojamo iškastinio kuro – dyzelino, mažesnis sunaudojimas dėl šildymo metu vyravusios aukštesnės lauko temperatūros. Į aplinką išmesta: 2016 m. – 359 tonų CO2, 2017 m. – 185 CO2 .
Kaip šalutinis produktas, deginant biokurą, susidaro pelenai, kurie pagal regioninio aplinkos apsaugos departamento suderintą pelenų panaudojimo planą panaudojami sunkiai pravažiuojamų kaimo vietovių kelių atnaujinimui bei sutvirtinimui.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  2016 metais susidarė - 437,27 tonos pelenų, 2017 metais - 706,69 tonos pelenų.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ paskutiniais metais, pradedant nuo 2015 m., nebenaudoja gamtinių dujų, pereita beveik prie 100 proc. biokuro naudojimo, kas leido vartotojams sumažinti šildymo kainą, o taip pat mažina išmetamų teršalų kiekį.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  už 2016 metais išmestus teršalus iš stacionarių taršos šaltinių sumokėjo - 1798 eurus ir už teršalus iš mobilių šaltinių – 308 eurus, atitinkamai už 2017 metus iš stacionarių taršos šaltinių – 2009 eurus ir 337 eurus už mobilių taršos šaltinių teršalus.
Mažeikių katilinės taršos mažėjimas 2013-2017 metais
Mažeikių katilinės CO2 (anglies dioksidas) taršos sumažėjimas:

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

CO2 tonomis

4528

1170

277

359

177

 
 
 
 
 
 
 
Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“, pagal parengtą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinei 2016-2020 m. laikotarpiui yra skirta 68 802 ATL.
Preliminari gautinų ATL-ų lentelė iki 2020 metų:

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso:

18 802

16 197

13 676

11 237

8 890

68 802

 
Už 2016 metus ir 2017 metus buvo parduota 34 000 ATL-ų.
 
 
Paskutinį kartą redaguota: 2018 - 03 - 19

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171
Faks.: 8-443-98193
El.Paštas: info@mst.lt , siluma@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201