Naujienos

Šilumos kainos skaičiuotė už 2020 m. spalio mėn.

Rugsėjo 24

Šilumos kainos skaičiuotė už 2020 m. spalio mėn.


Šilumos kainos skaičiuotė už 2020 m. spalio mėn.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“  ŠILUMOS KAINOS su PVM
nuo 2020 m. spalio 1 dienos 
                 
Šilumos kaina be PVM     3,68 ct/kWh        
Šildymui, ct/kWh
Gyventojams   -     3,68 ct/kWh  + 9 %  =  4,01 ct/kWh  
Įmonėms  - 3,68 ct/kWh  + 21 %  =  4,45 ct/kWh  
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:                
jei vartotojas pasirinko mokėti už kilovatvalandes     0,12 ct/kWh +PVM        
arba vartotojas pasirinko mokėti pastovų (menesio) mokestį     0,90 Eur/mėn/kW +PVM        
arba pasirinko bazinį pastovų (mėnesio) mokestį     0,89 Eur/mėn +PVM        
*********************************************************************************        
Karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn 
 Vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas taikomas  vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio  13 d. nutarimu Nr. O3- 178  „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“
               
Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučiam namui šilumos kiekis karšto vandens sistema („gyvatukui“) nustatomas suskaičiuojant ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono (pvz.: vasaros) mėnesių vidutinę šilumos galią cirkuliacijai (kW). Ši šilumos galia cirkuliacijai konkrečiam namui taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį ją dauginant iš mėnesio valandų skaičiaus, kiekvieno mėnesio nustatomos šilumos kainos . Taigi, šildymo sezono  metu mokestis už cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienam daugiabučiam namui yra skirtingas.
                 
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse):    
Gyventojams - 160 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 9 %  =  6,42 Eur,  
Įmonėms - 160 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 21 %  =  7,12 Eur,  
                 
Esant  dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be voniosšildytuvo:        
Gyventojams - 80 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 9 %  =  3,21 Eur,  
Įmonėms - 80 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 21 %  =  3,56 Eur,  
                 
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje:            
Gyventojams - 10 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 9 %  =  0,40 Eur,  
Įmonėms - 10 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 21 %  =  0,45 Eur,  
*********************************************************************************        
Vandens pašildymas, Eur/m3 
Daugiabučių namų gyventojams -  51 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 9 %  =  2,05 Eur/m3  
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms -  51 kWh  x 3,68 ct/kWh  + 21 %  =  2,27 Eur/m3  
*********************************************************************************        
Dvinarė kaina 
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą.
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.        
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio)  užmokestį.
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
                 
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis  14,43  Eur/kW   x vidutinė šilumos galia, KW    
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis  15,98 Eur/mėn.      
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis  1,87 ct/KWh   x šilumos kiekis        
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:              
jei vartotojas pasirinko mokėti už kilovatvalandes 0,12 ct/kWh +PVM          
arba vartotojas pasirinko mokėti pastovų (menesio) mokestį 0,90 Eur/mėn/kW +PVM          
arba pasirinko bazinį pastovų (mėnesio) mokestį 0,89 Eur/mėn +PVM          
Mokestis už šilumą:     pastovioji dalis + kintamoji dalis + PVM        
*********************************************************************************        
Vadovaudamasi 2018 m.gegužės 17 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E -161 "Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo",  nustačius UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainų dedamąsias ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD -    1,27 ct/kWh  
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji  THT, KD -   0,60

 

ct/kWh 

 
 
Paskutinį kartą redaguota: 2020 - 09 - 25

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201