Veiklos planai

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ viena iš moderniausių šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje. 2008 metais bendrovė buvo pripažinta moderniškiausia įmone Telšių apskrityje už 2007 metus. Įmonėje nuolat vyksta katilinių modernizacijos ir tinklų renovacijos projektai. Dabartiniu metu analizuojama kogeneracinės elektrinės statybos galimybė, kuri leistų ne tik naudoti nuosavą elektros energiją, bet ir duotų papildomą šilumos energiją, įgalinančią mažiau naudoti kuro vandens šildymo katiluose. Žinant elektros energijos brangimą dėl atominės elektrinės uždarymo, tai labai aktualus projektas.

 

Vykdomi projektai:

 

VYKDOMAS NAUJAS INVESTICIJŲ PROJEKTAS  „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55
 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu“  Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-04-0004

 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018-11-08 d. pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra paramai gauti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Projektas bus finansuojamas iš Europos Sanglaudos fondo.  Pagal minėtą priemonę  vykdomas investicinis projektas „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu“. Projekto metu bus nutiesta apie 740 m ilgio DN100 mm  diametro šilumos tiekimo trasa būsimam naujam vartotojui - Mažeikių sporto ir pramogų centrui, adresu Sedos g.55, bei apie 320 m ilgio DN80 mm  diametro šilumos tiekimo trasa, skirta sužiedinimui su gyvenamuoju Pavenčių g. - Pavasario g. kvartalu. Dėl atlikto sužiedinimo 526 šilumos vartotojams bus užtikrintas patikimas šilumos tiekimas. Preliminariais skaičiavimais projekto vertė gali siekti 320,0 tūkst. Eur. Darbus planuojama atlikti 2019 metais. Investicija suderinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-156.

VYKDOMAS PROJEKTAS  „ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA MAŽEIKIUOSE IR REIVYČIUOSE“

 

Šiuo metu baigiamas vykdyti projektas „Šilumos trasos atvedimas nuo SK46 iki Kudirkos g. 6“ pagal veiklos priemonę "CŠT tinklų modernizacija ir plėtra" (2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos veiksmų programos 4.3 investicinis prioritetas "Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimas viešuosiuose infrastruktūrose").

Mažeikių rajono savivaldybė  jai priklausantį pastatą esantį adresu Kudirkos g. 6 (buvęs Moksleivių techninės kūrybos centras) rekonstravo ir pritaikė socialiniui būstui. Buvo  nutiesta 567,01 m. (DN 50, DN65, DN 40)  naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Įmonei šis projektas yra naudingas tuo, kad buvo prijungti ir Mažeikių rajono apylinkės teismo rūmai, kurių pastatas yra šalia   socialinio būsto.   Pravedus viešo pirkimo konkursą  darbus laiku ir kokybiškai atliko UAB „Ukmergės inžinerija“. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sanglaudos fondo. Finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % LVPA parama.

Projektas tiesiogiai prisidėjo prie Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje iškelto  pirmojo programos tikslo 2 uždavinio – mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą. Siekiant centralizuotai tiekti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, būtina užtikrinti, kad miestuose, kuriuose didžioji centralizuoto šilumos tiekimo energijos dalis pagaminta naudojant biokurą, būtų išlaikytas ar padidintas dabartinis kuro balansas.

Vykdomas projektas pagal veiklos priemonę "CŠT tinklų modernizacija ir plėtra" (2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos veiksmų programos 4.3 investicinis prioritetas "Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimas viešuosiuose infrastruktūrose").

Kvartalinių šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40,  VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) ir  VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D ( Melioratorių g.) .  

Planuojama rekonstruoti tris šilumos trasų atkarpas:

1.      Nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40 (474,3 metrai);

2.      Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) (755,5 metrai);

3.      Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D ( Melioratorių g.) (331,7 metrai).

 

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 1834 šilumos vartotojams pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, sumažės šilumos tiekimo nuostoliai, sumažės elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius 33 metai. Pagrindinė projekto veikla orentuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujas technologijas – įrengiant  naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Tai leis išvengti avarijų trasose, kas atsilieptų normaliam šilumos tiekimui vartotojams. Pravedus viešo pirkimo konkursą  darbus atlieka UAB „UT Katilai“. Rekonstrukcijos darbai pradėti, o rekonstrukciją baigti numatoma 2019 m. liepos mėnesį. Numatoma projekto finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % LVPA parama. 

 

PLANUOJAMOS REKONSTRUOTI ŪKIO BŪDU ŠILUMOS TRASOS 2018 m. 

Mažeikiai 

Eil. Nr.

Rekonstruojamos atkarpos

Diametras

(Dn)

Ilgis

(m)

1.

Nuo K6-2 iki  Draugystės g. 14

32

90

2.

Įvadas į Skuodo g. 16 (gaisrine) 

50

178

3.

K11-3 iki Naftininkų g. 9 (poliklinika)

50

46,7

4.

K11-8 iki Vyšnių g. 21

50

186

5.

Vaižganto g. 10 iki Vaižganto g. 9,11

32

68,7

6.

SK24 iki Vilniaus g. 2

80

26,3

7.

Nuo Saulės g. 13 iki Geležinkelio g.7

32

135

8.

SK28 iki Jablonskio g.8

40

77,8

9.

Nuo Birutės g. 17 iki tunelio (ligoninė)

100

90

 

 

 

 

 

Viso:

 

898,5

 Viekšniai 

1.

Nuo K29 iki K30

65

39

2.

Nuo K30 iki K31

65

107,5

3.

Nuo K15 iki Politechnikos m.

50

15

 

Viso:

 

161,5

 

 

Iš viso:  

 

1060m.

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019 - 02 - 04

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201