Naujienos

Dėl šildymo sezono pabaigos2023 m. balandžio 13 d skelbiama 2022–2023 metų šildymo sezono pabaiga:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Mažeikių rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Mažeikių rajono lopšeliuose-darželiuose, ugdymo, kultūros ir kitose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Mažeikių rajono savivaldybė, savivaldybės valdomose įmonėse, kurios naudojasi savivaldybės biudžeto lėšomis, šildymo sezonas baigiamas 2023 m. balandžio 13 d.;
Mažeikių rajono šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė Mažeikių rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas baigiamas 2023 m. balandžio 13 d., o šiame papunktyje minimi šilumos vartotojai, nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabaiga, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-22, 13:59:51