Sąnaudų ataskaitos

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2021 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos
be nepaskirstomų sąnaudų
Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 164 641    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 164 641    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     135 944
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 2 805 975 0 0
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 184 783 120 646 0
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 14 640 14 876 0
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Kitos kintomos sąnaudos Eur 49113    
9. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 414 042 252 425 550
10. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 229 135 136 042 3 174
11. Personalo sąnaudos Eur 941 476 466 380 87 946
12. Mokesčių sąnaudos Eur 20 575 65 306 203
13. Finansinės sąnaudos Eur 892 512 84
14. Administracinės sąnaudos Eur 16 533 9 492 1 623
15. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 3 628 2 083 56 975
16. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
17. Kitos pastoviosios sąnaudos Eur 12 306 7 123 3 704
  Iš viso Eur 4 693 098 1 074 885 154 259
Paskutinį kartą redaguota: 2022 - 06 - 08

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8 443 98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel.: 8 443 65436 ; 8 443 66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8 443 98175 
 
Viekšnių katilinės pultinė
8 443 36201