Sąnaudų ataskaitos

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2020 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

be nepaskirstomų sąnaudų

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 133 505    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 133 505    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     112 370
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 1 731 521 0 0
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 152 019 92 235 0
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 13 952 14 640 0
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Kitos kintomos sąnaudos Eur 44763    
9. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 420 694 190 067 454
10. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 248 536 158 797 3 469
11. Personalo sąnaudos Eur 942 476 430 310 86 458
12. Mokesčių sąnaudos Eur 18 101 69 654 254
13. Finansinės sąnaudos Eur 1 668 870 152
14. Administracinės sąnaudos Eur 9 598 5 005 930
15. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 1 747 911 51 472
16. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
17. Kitos pastoviosios sąnaudos Eur 12 953 7 397 6 947
  Iš viso Eur 3 598 028 969 886 150 136

Paskutinį kartą redaguota: 2021 - 06 - 08

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171

El.Paštas: info@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201