Apie bendrovę

Apie bendrovę

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginiai tikslai:

  • garantuoti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę pagal poreikį;
  • patikimai tiekti centralizuotą šilumą visiems vartotojams minimaliomis išlaidomis;
  • pagerinti šiluminių trasų būklę;
  • išspręsti šilumos punktų modernizavimo problemą;
  • pagerinti pajamų surinkimą už suteiktas centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens paslaugas;
  • išvystyti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ į savarankišką, paslaugas teikiančią ir efektyviai dirbančią įmonę, turinčią ilgalaikį teigiamą pajamų ir išlaidų balansą.

Pagrindinis UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ akcininkas – Mažeikių rajono savivaldybė, valdanti 99,9 proc. visų bendrovės akcijų. Nuo 1998 metų bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nare (LŠTA). Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininku susirinkimas, bendrovės vadovas.

 

Pagrindinis UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas. 80 proc. Mažeikių miesto gyventojų yra prisijungę prie vietinio centralizuoto šildymo tinklo. Minėtai veiklai bendrovė turi licenciją, todėl, be audito bendrovės veiklos ataskaitai ir finansinei veiklai, yra atliekamas ir licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas, išvados pateikiamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Katilinėse pagaminta šiluma vartotojus pasiekia vamzdynais. 

           UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ eksploatuoja 71,4 km. šilumos tiekimo trasų. Tinklai išsidėstę per dvi vietas: Viekšnius (2,7 km) ir Mažeikius (68,7 km). Įmonės tikslas – patikimai ir kokybiškai tiekti šilumos energiją vartotojams. Įmonė kasmet deda dideles pastangas, kad būtų rekonstruota kuo daugiau šilumos tiekimo trasų.

Įmonė aktyviai įgyvendina projektus su ES lėšų pagalba pateiktus pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

2021 metais buvo baigtas  projektas „Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10 ir nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-06-0002  trasos ilgis – 723,2 m. , projekto vertė  259665,90 EUR (be PVM). ES struktūrinė parama  siekė iki 50 procentų. Pravedus viešąjį pirkimą darbus atliko UAB „KRS“. Kiti įmonės vykdyti šilumos tinklų plėtros projektai fiziškai baigti, gautos VERT pažymos ir yra eksploatuojami, ruošiamasi tik galutiniam dokumentų pridavimui ir įregistravimui. Tai projektai   „Reivyčių prijungimas prie Mažeikių katilinės, prijungiant naujus vartotojus  Žagarėlės , S. Nėries, M. Valančiaus ir Laisvės gatvėse“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0004  trasos ilgis – 6298,22 m. , „Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų kvartalą, prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių  ir Vadaksties gatvėse“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0002 trasos ilgis – 4134,03 m.  ir  „Šilumos trasos atvedimas į V. Kudirkos, Mindaugo, Urvikių gatves sužiedinant su Urvikių gatve“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0003 trasos ilgis – 3849,75 m.

Taip pat per 2021 metus įmonė savo jėgomis  pakeitė 676 metrus šilumos trasų bei naujai sumontavo  576 metrus šilumos trasų naujiems vartotojams.

 Šiuo metu įmonės eksploatuojami vamzdynai yra rekonstruoti naujais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais  sekančiai: Mažeikiuose – 82 %, ir Viekšniuose – 96 %. Lyginant su kitais miestais tai tikrai neblogi rodikliai.

Parduodamos šilumos kiekis – apie 120 tūkst. MWh kasmet. Centralizuotos šilumos tiekimo pranašumai lemia tai, kad vartotojų skaičius kasmet auga. Šiuo metu bendrovė turi per 15 000 abonentų. Virš 90 proc. iš jų – daugiabučių namų gyventojai. Įgyvendinant strateginį šilumos tinklų vystymo planą, vykdomas šilumos punktų modernizavimo procesas. Modernizuotas šilumos punktas leidžia pagerinti šilumos paskirstymą butuose, vartotojai turi galimybę automatiškai reguliuoti šildymo sistemą priklausomai nuo lauko išorės temperatūros ir nustatyti temperatūrinį režimą šildymo ir karšto vandens tiekimo tam tikram laikui. Bendrovės administracija deda visas pastangas ir ieško būdų, kad vartotojai gautų kuo pigesnę ir kokybiškesnę paslaugą. Didžiausią nerimą bendrovei kelia vartotojai skolininkai. Dėl įsiskolinimų už šilumą, bendrovė apyvartinėms lėšoms priversta naudotis banko paskolomis. Apskaitos ir realizacijos tarnyba, vadovaujama padalinio vadovo Viktoro Bugnevičiaus, bei juridinė tarnyba deda visas pastangas, kad įsiskolinusių už šilumą vartotojų skaičius mažėtų. Vedami pokalbiai su skolininkais, siunčiami perspėjimai, sudaromi skolų mokėjimo grafikai. Dėl įsiskolinimų už šilumą išieškojimo aktyviai dirbama su teismais, antstoliais.

 

Plotas, m2

2016 m. pajungta 7 (septyni) objektai  (3 įmonės, 4 privatūs gyventojai)

1 352,09

2017 m. pajungta 10 (dešimt) objektų (6 įmonės, 4 privatūs gyventojai)

6 274,56

2018 m. pajungta 27 (dvidešimt septyni) objektai (4 įmonės, 22 privatūs gyventojai; 1 daugiabutis)

11 064,85

2019 m. pajungta 15 (penkiolika) objektų (5 įmonės, 10 privačių  gyventojų)

5 653,17

2020 m pajungta 23 (dvidešimt trys) objektai (3 įmonės, 21 privatus gyventojas)

7 726,66

2021 m. pajungtas 101 (šimtas vienas) objektas (6 įmonės, 95 privatūs gyventojai)

24 731,13

2022 m. pajungtas 38 (trisdešimt aštuoni) objektai (3 įmonės, 35 privatūs gyventojai)

9 893,90

2023 m. pajungta 8 (aštuoni) objektai (1 įmonė,  7 privatūs gyventojai)

1 041,15

 

67 737,51

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-25, 10:12:57