Korupcijos prevencija

  

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" antikorupcinio elgesio kodeksas

 2022-2024 korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo plano pakeitimas

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

              Praneškite apie korupciją :

              Kviečiame informuoti (ne anonimiškai) UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ antikorupcijos komisiją apie neteisišką bendrovės darbuotojų elgesį ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą, sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas), su kuriomis teko susidurti. Pranešime trumpai išdėstykite įvykio aplinkybes, laiką, vietą, nurodykite liudytojus, įrodymus ir išdėstykite savo nuomonę.

              Pageidaujantiems gauti atsakymą, arba, kad būtų galima informuoti apie tyrimo eigą, rezultatus ir išvadas prašome nurodyti kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, faksą, el. pašto adresą ir kt.)ir pažymėti, kokiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar laišku – jūs norėtumėte būti informuoti.

 Jei informacija pateikiama oficialiai – atsakymas teikiamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, atsakyme nurodant tiek informacijos, kiek jos pateikti leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 Pranešimus, susijusius su korupcija, galite pateikti Gamybinės-techinės tarnybos vadovui Sauliui ŠLYŽIUI, kuris yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.

Pranešimai gali būti pateikiami:

  • telefonu (8 443)98191
  • elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu saulius.slyzius@mst.lt
  • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu Montuotojų g. 10, 89101,Mažeikiai;

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ administracija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.   Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti, melagingai įskųsti nekaltą asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236 straipsniuose.

2022-2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas

2022-2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonių planas

Antikorupcijos komisijos sudarymas

         
 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-11, 14:44:31