Šilumos energijos gamyba

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  sudaro nuo 1974 metų dirbanti Mažeikių katilinė, nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė, 2008 m. lapkričio mėn. prijungta Viekšnių katilinė ir 2008 metais pastatyta rezervinė ligoninės katilinė. Mažeikių, Reivyčių ir rezervinės ligoninės tinklai yra sujungti, o Viekšnių katilinės funkcionuoja atskirai.
 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginiai tikslai:

·  garantuoti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę pagal poreikį;

·  patikimai tiekti centralizuotą šilumą visiems vartotojams minimaliomis išlaidomis;

·  pagerinti šiluminių trasų būklę;

·  išspręsti šilumos punktų modernizavimo problemą;

· pagerinti pajamų surinkimą už suteiktas centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens paslaugas;

·  išvystyti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ į savarankiškas, paslaugas teikiančią ir efektyviai dirbančią įmonę, turinčią ilgalaikį teigiamą pajamų ir išlaidų balansą.

 Pagrindinis UAB „Mažeikių šilumos tinklai veiklos pobūdis garo ir karšto vandens tiekimas. 80 proc. Mažeikių miesto gyventojų yra prisijungę prie vietinio centralizuoto šildymo tinklo. Minėtai veiklai bendrovė turi licencija, todėl be audito bendrovės veiklos ataskaitai ir finansinei veiklai, yra atliekamas ir licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas, išvados pateikiamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Katilinėse pagaminta šiluma vartotojus pasiekia vamzdynais. Bendras bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis – 72,4 km. Ne paslaptis, kad dar sovietmečiu prieš 20 ir daugiau metų nutiesti šilumos tinklai ir visas šildymo ūkis buvo labai neekonomiškas. Dabar situacija keičiasi. Šiuolaikiškais vamzdžiais Mažeikiuose rekonstruota 83% šilumos tinklų, Viekšniuose 99% šilumos tinklų, kas leido ženkliai sumažinti patiriamus šilumos nuostolius. 

Parduodamos šilumos kiekis apie 120 tūkst. MWh kasmet. Centralizuotos šilumos tiekimo pranašumai lemia tai, kad vartotojų skaičius kasmet auga. Šiuo metu bendrovė turi per 15 000 abonentų. Virš 90 proc. iš jų- daugiabučių namų gyventojai. Įgyvendinant strateginį šilumos tinklų vystymo planą, vykdomas šilumos punktų modernizavimo procesas. Modernizuotas šilumos punktas leidžia pagerinti šilumos paskirstymą butuose, vartotojai turi galimybę automatiškai reguliuoti šildymo sistemą priklausomai nuo lauko išorės temperatūros ir nustatyti temperatūrinį režimą šildymo ir karšto vandens tiekimo tam tikram laikui. Bendrovės valdyba ir bendrovės administracija deda visas pastangas ir ieško būdų, kad vartotojai gautų kuo pigesnę ir kokybiškesnę paslaugą. Didžiausią nerimą bendrovei kelia vartotojai-skolininkai. Dėl įsiskolinimų už šilumą, bendrovė apyvartinėms lėšoms priversta naudotis banko paskolomis. Apskaitos ir realizacijos tarnyba, vadovaujama padalinio vadovo Viktoro Bugnevičiaus bei juridinė tarnyba deda visas pastangas, kad įsiskolinusių už šilumą vartotojų skaičius mažėtų. Vedami pokalbiai su skolininkais, siunčiami perspėjimai, sudaromi skolų mokėjimo grafikai. Dėl įsiskolinimų už šilumą išieškojimo aktyviai dirbama su teismais, antstoliais.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-25, 10:56:16