Informacija dėl šildymo sezono pradžios

 INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

 2023/2024 m. šildymo sezonas

 UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ informuoja:

 Teisės aktais nustatyta, kad:

 • Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
 • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

 Pastato šilumos įrenginių parengties naujam šildymo sezonui aktą

 prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.  turi pasirašyti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas (eksploatuotojas) kartu su pastato valdytoju arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto

pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato

šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

 Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:

 • Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki

pastatų įvadų.

 • Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių

    Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto kopiją pristatyti šilumos tiekėjui, adresu Montuotojų g.7 ( miesto katilinė) Apskaitos ir realizacijos tarnyba  II a. 5 kab. Mažeikiai,

   Tel. pasiteiravimui  +370 44367160; +370 44366278. 

  UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“

  Apskaitos ir realizavimo tarnyba  2023-09-01

   

  Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-31, 10:11:20