Strategija ir valdymo efektyvumo didinimo planas 2021 – 2023 metams