Strategija ir valdymo efektyvumo didinimo planas 2024 – 2027 metams