2023 - 12

Šilumos kainos skaičiuotė už 2023 m.  gruodžio mėn.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“  ŠILUMOS KAINOS su PVM
nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos 
šilumos kaina be PVM 7,29 ct/kWh
šildymui, ct/kWh
Gyventojams (su pardavimo kaina)  - 7,29 ct/kWh  + 9 %  =  7,95 ct/kWh
Įmonėms (su pardavimo kaina) -  7,29 ct/kWh  + 21 %  =  8,82 ct/kWh
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę 0,15 ct/kWh 
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį 1,09 Eur/mėn./kW 
********************************************************************************
karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn 
 Vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas taikomas  vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio  13 d. nutarimu Nr. O3- 178  „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“
Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučiam namui šilumos kiekis karšto vandens sistema („gyvatukui“) nustatomas suskaičiuojant ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono (pvz.: vasaros) mėnesių vidutinę šilumos galią cirkuliacijai (kW). Ši šilumos galia cirkuliacijai konkrečiam namui taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį ją dauginant iš mėnesio valandų skaičiaus, kiekvieno mėnesio nustatomos šilumos kainos. Taigi, šildymo sezono  metu mokestis už cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienam daugiabučiam namui yra skirtingas.
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse):
Gyventojams - 160 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 9 %  =  12,71 Eur,
Įmonėms - 160 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 21 %  =  14,11 Eur,
Esant  dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo:
Gyventojams - 80 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 9 %  =  6,36 Eur,
Įmonėms - 80 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 21 %  =  7,06 Eur,
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje:
Gyventojams - 10 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 9 %  =  0,79 Eur,
Įmonėms - 10 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 21 %  =  0,88 Eur,
********************************************************************************
vandens pašildymas, Eur/m3 
Daugiabučių namų gyventojams -  51 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 9 %  =  4,05 Eur/m3
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms -  51 kWh  x 7,29 ct/kWh  + 21 %  =  4,50 Eur/m3
***************************************************************************************
dvinarė kaina 
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d.
vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir
kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą.
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos
galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) 
užmokestį.
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš
dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( 15,85 Eur/kW  x vidutinė šilumos galia, KW)
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( 4,42 ct/KWh   x šilumos kiekis)
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai:
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę 0,13 ct/kWh  
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį 0,97 Eur/mėn./kW 
Mokestis už šilumą:     pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM
********************************************************************************
Vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-205
 "Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos 
dedamųjų galiojimo metams nustatymo"  ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi
tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD 3,22 ct/kWh
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji  THT, KD - 1,20 ct/kWh
Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-29, 18:53:43