VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

INFORMACIJA DĖL PRIVALOMO SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS: 

Šilumos tiekėjo (energetikos įmonės) ir vartotojo skundus ir ginčus ne teismo tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos inspekcija

– dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,  energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo (Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, el. p. vei@vei.lt, www.vei.lt);

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt) – ginčams dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo, ribojimo ir kt. 

Kontaktinė informacija:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

Tel. (8 800) 20 500

el. paštas info@vert.lt

 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt) – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Kontaktinė informacija:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25

LT-01402 Vilnius

Tel. (8 52) 262 6751

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-21, 09:17:50