Sąnaudų ataskaitos

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2021 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

be nepaskirstomų sąnaudų

Eil. Nr.

Sąnaudų straipsniai

Mato vnt.

Paslaugos

Šilumos tiekimas

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

 MWh

164 641

 

 

1.1.

t.sk. pagaminta katilinėse

 MWh

164 641

 

 

1.2.

pagaminta elektrinėse

 MWh

0

 

 

 1.3.

pagaminta elektrodinėse katilinėse

 MWh

0

 

 

1.4.

pirkta šiluma

 MWh

0

 

 

2.

Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)

 MWh

 

 

135 944

3.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

0

0

0

4.

Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti

Eur

2 805 975

0

0

5.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

184 783

120 646

0

6.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

14 640

14 876

0

7.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

Eur

0

0

0

8.

Kitos kintomos sąnaudos

Eur

49113

 

 

9.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

414 042

252 425

550

10.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

229 135

136 042

3 174

11.

Personalo sąnaudos

Eur

941 476

466 380

87 946

12.

Mokesčių sąnaudos

Eur

20 575

65 306

203

13.

Finansinės sąnaudos

Eur

892

512

84

14.

Administracinės sąnaudos

Eur

16 533

9 492

1 623

15.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

3 628

2 083

56 975

16.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

0

0

0

17.

Kitos pastoviosios sąnaudos

Eur

12 306

7 123

3 704

 

Iš viso

Eur

4 693 098

1 074 885

154 2592019 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2019 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos 

2020 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2020 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos 

2021 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2021 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-03, 14:44:08