Sąnaudų ataskaitos

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2022 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos
be nepaskirstomų sąnaudų
Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai Mato vnt. Paslaugos
Šilumos tiekimas
Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą  MWh 151 692    
1.1. t.sk. pagaminta katilinėse  MWh 151 692    
1.2. pagaminta elektrinėse  MWh 0    
 1.3. pagaminta elektrodinėse katilinėse  MWh 0    
1.4. pirkta šiluma  MWh 0    
2. Šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)  MWh     122 288
3. Šilumos įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
4. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti Eur 5 408 347 0 0
5. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 359 298 247 217 0
6. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Eur 18 027 10 850 0
7. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos Eur 0 0 0
8. Kitos kintomos sąnaudos Eur 44205    
9. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos Eur 371 517 272 681 453
10. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Eur 232 691 134 632 3 351
11. Personalo sąnaudos Eur 940 343 508 503 93 038
12. Mokesčių sąnaudos Eur 19 695 96 891 220
13. Finansinės sąnaudos Eur 1 403 909 142
14. Administracinės sąnaudos Eur 15 142 9 816 1 533
15. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos Eur 2 450 1 588 55 815
16. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Eur 0 0 0
17. Kitos pastoviosios sąnaudos Eur 12 019 7 713 6 234
  Iš viso Eur 7 425 137 1 290 800 160 786


2019 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2019 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos 

2020 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2020 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos 

2021 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2021 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos 

2022 m.

UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2022 m.  šilumos tiekimo veiklos sąnaudos Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-31, 14:27:20